مترسک...

مترسک انقدر دست هایت را باز نکن.....

کسی تو را در آغوش نمیگیرد....

ایستادگی همیشه تنهایی دارد

/ 4 نظر / 11 بازدید
بدنبال رد پا

میدانی مترسک با تمام دردی که میکشید... به پرنده میگفت:نوکم بزن... اما تنهایم نگذار...

ارمیا

زندگی چون دود سیگاریست که بی مقصد رهی دارد خوش به حال چوب کبریت که عمر کوتهی دارد وبلاگ پر مغزی دارین باعث افتخارمه ک لینکتون باشم

وفا

چقدر زیبا بود...