کارنامه

آخرهای خرداد ماه رفتم کارناممو گرفتم معدلم 20 شد

خیلی خوش حالم که زحمت هایی که کشیدم به نتیجه رسیدن...

درس خوندن یه جورایی سخته مگه نه؟

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
امیر

در درس زندگی چند شدید ؟

جیسو

اره ه ه ه موافقم خیلی ی ی ی ی سخته ه ه ه[نیشخند]