چاپلین...

چاپلین برای دخترش نوشت:

هرگز چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت را نمی فهمد گریان مکن،

قلبت را خالی نگه دار و

اگر روزی خواستی کسی را درون قلبت جای دهی سعی کن فقط یک نفر باشد و به او بگو تو را کمتر از خدا و بیشتر از خودم دوست دارم. 

/ 3 نظر / 13 بازدید
ali

زندگی رویش یک حادثه نیست،زندگی رهگذر تجربه هاست،تکه ابری است به پهنای غروب،آسمانی است به زیبایی مه،زندگانی چون گل نسترن است،باید از چشمه جان آبش داد،زندگی مال ماست،خوب و بد بودن آن،عملی از من و ماست،پس بیا تا بفشانیم همه بذر خوبی و صفا، و بگوییم به دوست: معنی عشق و حقیقت چه نیکوست....

ی تنها

اره ولی وقتی ی پسر میفهمه یکی دوسش داره تنهاش میذاره

ی تنها

وقتی ب ی پسر میگی دوسش داری تنهات میذاره