داستان

خرید کمربند

کیف مدرسه اش را با عجله گوشه ای پرتاب کرد و بی درنگ به سمت قلک کوچکی که روی تاقچه بود،رفت.همه ی خستگی روزش را برسر قلک بیچاره خالی کرد. پول های خرد را که هنوز با تکه های قلک قاطی بود در جیبش ریخت و با سرعت از خانه خارج شد.

وارد مغازه شد.با ذوق گفت:ببخشید آقا! یه کمربند می خواستم آخه فردا تولد پدرم هست....

-به به مبارک باشه. چه جوری باشه؟ چرم یا معمولی،مشکی یا قهوه ای،....

-فرقی نداره فقط.....فقط دردش کم باشه

/ 17 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
☠ زهـــــ ـــ ـــــرا ☠

می خواهم از تاریکی و تنهایی خانه ای بسازم خانه ای که هیچ نوری حتی برای لحظه ای بر آن نتابیده باشد سیاهی دیوارهایش را با غمهایم تزیین میکنم پنجه هایی چون قفس می سازم که زندانی تنگ و تاریک را برای به ارمغان بیاورد راهی نیست چون زندگی اینگونه است فرار از آن بیهوده است

رویا

♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ فقط نظر یادتون نره

ALONE

بسیار زیبا. خوشحال مبشم به منم سربزنید

پرنيا

فوق العاده بود![نیشخند][گل]