گل سرخ...

گل سرخ مظهر زندگی است.خار هایش نمایانگر راه تجربه اند،آزمون ها و زحمت هایی که هر یک از ما برای فهم زیبایی راستین باید تاب بیاوریم....

/ 3 نظر / 19 بازدید
مریم

[ماچ]