خاطرات...!!!

خاطرات چوب های خیسی هستند که با آتش زندگی نه می سوزند و نه خاکستر می شوند !

/ 3 نظر / 17 بازدید
سارا

همیشه در ذهن ما ماندگار می مانند[قلب]

علیرضا

خاطرات رو بسپار پس به دست باد تا ببردشون

مریم

[قلب][ماچ][گل][گل]