زمان

زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی ماند!

دیروز به تاریخ پیوست

و

فردا معما است 

امروز ما هدیه ای است که باید ان را قدر بدانیمقلب

/ 24 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
به من بگید هاتف

مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته ‌باشید.

☠ زهـــــ ـــ ـــــرا ☠

بعد از بگو مگو: اونی که اول معذرت خواهی‌ کنه شجاع ترینه! اونی که اول می‌بخشه قوی ترینه! اونی که زودتر فراموش می‌کنه خوشبخت ترینه!

Asemane you

کودکی ، با پای برهنه بر روی برفها ایستاده بود و به ویترین فروشگاهی نگاه می کرد زنی....... دوست داشتی بیاادامه رو بخووون

مریم

چه جمله عجیبی است دوستت دارم... هرکس میگوید عاشقتر میشود و هرکس میشنود بی تفاوتر...

دریا

اگه یه روز دلتنگ شدی اگه دیدی بغض کردی ولی دلیل گریه کردن پیدا نمیکنی بدون خدا دلش برات تنگ شده میخواد صداتو بشنوه

سلام رفیق ... لینک شدی من رو بانام : زندگی امید موفقیت لینک کن به قـــولِ حسین پناهی این آینده ,کدام بود که بهترین روزهای عمر را حرامِ دیدارش کردم؟

اسماعیل

سلام رفیق ... لینک شدی من رو بانام : زندگی امید موفقیت لینک کن به قـــولِ حسین پناهی این آینده ,کدام بود که بهترین روزهای عمر را حرامِ دیدارش کردم؟

سارا

نه پیشانی من به لبهای تو رسید … نه لیاقت تو به احساس من … چیزی به هم بدهکار نیستیم ؛ هر دو کم آوردیم !!!